Kinder Manuele Therapie

Inleiding

Behandeling van een zuigeling met manuele therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de zuigeling aanwezig is. De aanwezigheid van een dergelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de zuigeling langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het roteren naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook indien een zuigeling een afwijkende of onrustige slaaphouding (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken.

Er zijn evenwel vele oorzaken waardoor een zuigeling een voorkeurshouding en / of een overstrekking kan vertonen echter, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Het vaststellen en het behandelen van bovenbedoelde functiestoornis gebeurd door de kinder-manueeltherapeut. De kinder-manueeltherapeut dient hiertoe ingeschreven te staan in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau middels na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zodat hier sprake is van een reguliere behandelvorm. De vergoeding van deze zorg vindt derhalve plaats vanuit de basisverzekering.

Statistiek

Sinds 2006 en tot en met 2014 behandelden Nederlandse kinder-manueeltherapeuten 68.409 zuigelingen in 221.266 behandelingen zonder één gerapporteerde complicatie. Van alle Nederlandse zuigelingen met een voorkeurshouding wordt bijna 25% ook door de kinder-manueeltherapeut uit ons register behandeld. Men kan stellen dat hier sprake is van een veilige behandelvorm. Er worden in de kinder-manueeltherapeutische behandeling van de zuigeling dan ook geen harde manueel therapeutische technieken (kraken) gebruikt maar enkel mobiliserende zachte technieken. Deze technieken worden veelal toegepast in het bovenste deel van de nekwervelkolom van de zuigeling waarna na gemiddeld 3,4 behandelingen er sprake is van een normalisering van de beweeglijkheid en meestal na enige dagen / weken ook van de stand van het hoofd. In de begeleiding van dit traject is de hulp van een kinderfysiotherapeut over het algemeen onmisbaar. Deze weet de ouders te voorzien van de juiste adviezen, oefeningen en meet eventueel de vervorming van de schedel (deformatieve plagiocephalie) van tijd tot tijd. Zo’n 70% van de geregistreerde kinder-manueeltherapeuten werken nauw samen met een kinderfysiotherapeut. Deze samenwerking wordt door de EWMM aangemoedigd.

Buiten de zuigelingen behandelen kinder-manueeltherapeuten jaarlijks nog duizenden kinderen in de leeftijd 0 – 18 jaar voor wervelkolom(gerelateerde) klachten zoals rugpijn, hoofdpijn, nekpijn, evenwichtsproblemen, slechte tot matige motoriekontwikkeling etc. In combinatie met voornoemde symptomen is er regelmatig sprake van gedragsproblemen. Gedragsproblemen op zich staand zijn over het algemeen geen reden om de kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Echter was in de zuigelingenleeftijd sprake van bovenomschreven (onbehandelde) nekproblemen, dan is het zinvol de kindermanueeltherapeut te raadplegen. Raadpleeg daarvoor ook de foto’s van uw baby in het eerste levensjaar.

Onze behandelmethode staat los van de behandeling van zuigelingen en kinderen door chiropractoren, osteopaten, craniosacraaltherapeuten en andere complementair werkende zorgsoorten. De kinder-manueeltherapeut is BIG geregistreerd én moet zijn of haar registratie in het kwaliteitsregister van het KNGF en de registratie bij de EWMM in stand houden door voortdurende na- en bijscholing. Alleen zo kan de kwaliteit van de behandelingen worden gegarandeerd. En alleen zo blijft het voor ouders duidelijk waar hun kind veilig en deskundig kan worden behandeld. Dit is mogelijk dankzij jarenlange zorgvuldige registratie en onderzoek.

De meest voorkomende gerapporteerde klachten door ouders met huilbaby’s zijn:

-problemen met ontlasting

-reflux

-voorkeurshouding

-onrust

-overmatig huilen

-niet op de buik willen liggen

-afwijkende stand van het hoofd

 

Niet alle symptomen hierboven vermeld hebben in ieder individueel geval per sé een relatie met een functiestoornis van de nekwervelkolom. Als u echter verschillende symptomen herkent bij uw kindje, kan het raadzaam zijn om onze kinder-manueeltherapeut te raadplegen. Uit onderzoek bleek voorts dat er na de behandelingen geen negatieve bijwerkingen van de behandeling kon worden vastgesteld en noteerden de ouders een gemiddelde! symptoomreductie van 89%. In dit onderzoek werd op 3 verschillende manieren aan de ouders gevraagd hoeveel hun kindje vooruit was gegaan door de behandelingen bij de kinder-manueeltherapeut om een zo objectief mogelijk antwoord te krijgen. Het resultaat was echter bij iedere antwoordenverzameling onverminderd hoog.

De kindermanueel therapeut in ons team is Wendy Evers. Zij zal altijd alvorens een kind te behandelen een uitgebreid onderzoek doen om te kijken of er naast deHCFS andere problemen aanwezig zijn. Ook werkt zij binnen het team van ViaFysio nauw samen met de kinderfysiotherapeuten.

Raadpleeg voor meer informatie de website www.ewmm.net/informatie

  • Altijd snel terecht
  • Team van specialisten
  • Voor alle leeftijden
  • Vaak via de verzekering
  • Persoonlijk advies