Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie in Zevenaar

De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. En dat kan problemen geven: faalangst, moeilijk gedrag, problemen in de omgang met leeftijdgenootjes etc.

Onze kinderfysiotherapeuten

Onze kinderfysiotherapeuten Jaap, Anneke, Pauline en Ingrid zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

We onderzoeken en behandelen kinderen met problemen in hun ontwikkeling. We leren ouders en kinderen spelenderwijs hoe ze een probleem te lijf kunnen gaan. Door middel van spel en kindgericht oefenmateriaal in een kindvriendelijke ruimte, wordt uw kind met een aan leeftijd aangepaste instructie en dosering begeleid. Bij kinderen tot 2 jaar behandelen we aan huis.

Met welke problemen kan mijn kind terecht bij de kinderfysiotherapeut?

 • Motorische ontwikkelingsproblemen
 • Voorkeurshouding bij baby’s
 • Orthopedische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Ademhalingsproblemen/longklachten
 • Onverklaarbare klachten
 • Neurologische problemen
 • buikpijnklachten en urineweginfecties

 

 • Altijd snel terecht
 • Team van specialisten
 • Voor alle leeftijden
 • Vaak via de verzekering
 • Persoonlijk advies

Kinderen met poep en plas problemen

Kinderen met: incontinentie, obstipatie, buikpijnklachten en urineweginfecties. Deze complexe problematiek worden door Ingrid en Anneke behandeld; gespecialiseerde kinderbekkenfysiotherapeuten.  Kijk voor meer informatie bij kinderbekkenfysiotherapie.

Kinderen van 0 tot 3 jaar

Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen bijvoorbeeld een voorkeurshouding, passiviteit, lage spierspanning, overstrekken, onrust, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Deze zuigelingen worden veelal door de consultatiebureauartsen of de huisarts verwezen.
De kinderfysiotherapeut onderzoekt waar het probleem vandaan komt en signaleert als er verder onderzoek nodig is. Meestal is dit niet nodig en richt de behandeling van een baby met bijvoorbeeld een voorkeurshouding zich vooral op het juist hanteren en verzorgen van de baby en adviezen geven aan ouders / verzorgers om de ontwikkeling op juiste wijze te stimuleren.

Afgeplat hoofdje bij voorkeurshouding

De behandeling van zuigelingen met een voorkeurshouding wordt door collega’s Ingrid en Anneke gedaan.
Zuigelingen met een voorkeurshouding krijgen soms een schedelvormafwijking. Bij deze baby’s kan de kinderfysiotherapeut een schedelvormmeting doen om een uitspraak te kunnen doen over de ernst van de afplatting en de prognose van het herstel.

Peuters met motorische problemen

Als peuters onzeker zijn bij het bewegen, veel vallen, problemen hebben met het lopen of aandoeningen aan het bewegingsapparaat hebben, kan de kinderfysiotherapeut onderzoeken waar het probleem vandaan komt en signaleren of verder onderzoek nodig is. Kinderfysiotherapie kan helpen bij het weer kunnen spelen met leeftijdsgenoten en het vergroten van het plezier in bewegen. 

Kinderen van 3 tot 18

Behandelindicaties:

 • Neurologische aandoeningen, b.v. Cerebrale Parese (halfzijdige verlamming),
 • Plexus Brachialis Laesie en Spierziektes;
 • Longziektes, zoals astma;
 • Houdingsproblemen;
 • Developmental Coordination Disorder (DCD), (houterig en onhandig bewegen);
 • Een ongewoon looppatroon, waardoor ze struikelen, enkels verstuiken of vallen;
 • Schrijfproblemen (verkrampt, te langzaam of slordig);
 • Druk zijn;
 • Dromerig zijn; zich minder goed kunnen concentreren;
 • ADHD, ADD, PDD-NOS, Autistisch Spectrum Stoornissen (ASS) of beelddenken;
 • Overgewicht, conditie- of krachtproblemen;
 • Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten(SOLK). (b.v.hoofdpijn, buikpijn, pijn in de ledematen, krachtverlies)

De behandeling

De behandeling van kinderen vanaf 4 jaar wordt in spelvorm gegeven. De kinderen zijn nieuwsgierig en vergeten zo hun faalangst of weerzin tegen bepaalde prikkels of bewegingsvormen. Samen lachen en plezier maken hoort bij de ontwikkeling en dus ook bij de behandeling.

Training van kinderen met neurologische aandoeningen en longziektes:

Deze groep kinderen heeft vaak spierkracht- en conditietraining nodig. Daar waar ze in de problemen komen door hun klachten, wordt getraind totdat er een voor dat kind optimaal resultaat is behaald. In samenspraak met kind, ouders, school, de verwijzend arts en eventueel het revalidatieteam worden haalbare doelen gesteld. Zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn is het eerste doel, samen met zo goed mogelijk met leeftijdgenoten kunnen spelen, sporten of meekomen op school.

DCD, ADHD, PDD-NOS, ASS, beelddenken:

De invalshoek voor behandeling is het motorisch en /of het sensorisch probleem. Motorische achterstand kan ontstaan door niet geconcentreerd genoeg of te snel een nieuwe activiteit te doen. Er ontwikkelen zich “splintervaardigheden”. Ook kan het minder goed kunnen voelen van je spierkracht, gewrichtspositie, evenwicht of van verdragen van aanrakingen en leiden tot zoveel onzekerheid, dat je faalangstig wordt en nieuwe bewegingen gaat vermijden. Of dat je door druk te worden, de vervelende gevoelens weg kan drukken. Door gericht te oefenen op het verbeteren van grove– en fijne motoriek en een “sensorisch dieet” in te stellen kunnen kinderen weer beter in hun vel gaan zitten en beter meekomen met leeftijdgenoten.

Houdingsverbetering:

Een houdingsprobleem kan ontstaan door combinaties van oorzaken. Gewoonte, aanleg en onvoldoende de belasting van het lichaam aankunnen (spierkracht en conditie te kort komen) kunnen naast ziektebeelden als de ziekte van Scheuermann, houdingsafwijkingen geven. Scoliose (S-vormige kronkel) en kyfose (bochel) van de wervelkolom, kunnen daarvan het gevolg zijn.

Wat is een scoliose?

Het is een vergroeiing van de rug met S- of een C-vormige kromming. Naast de zijdelingse vervorming, is er ook een draai in de rug. Vandaar dat het een driedimensionale afwijking is. Je kan de scoliose zelf zien als je voorover buigt met rechte benen. Je ziet dan de verdraaing van de rug bij de bochten. De ribbenkast is aan één kant van de wervels hoger dan de andere kant. Dit heet een gibbus.

Een rontgenfoto geeft de afwijking veel preciezer weer. De artsen berekenen dan de Cobbse hoek. Deze geeft aan hoe ernstig de vergroeiing is.

Wat is de oorzaak van de vergroeiing?

Meestal is het een vergroeiing waarvan we de oorzaak niet weten: een idiopatische scoliose. De afwijking ontstaat tijdens de groei. Soms zijn er ziektes die de scoliose kunnen veroorzaken:

 • Aangeboren wervelafwijkingen
 • Spierziektes
 • Ontkalking of slijtage van de wervels met vormveranderingen

Wat is het gevolg van de scoliose?

Behalve dat er een bocht te zien is, kan je je rug minder goed bewegen in alle richtingen. Als de vergroeiing ernstig is zou je ademhaling minder vrij kunnen zijn. Je kan vermoeid zijn en soms pijn hebben. De scoliose zelf doet meestal geen pijn, maar wel de weefsels er om heen.

Hoe ontwikkelt de scoliose zich?

Hij gaat nooit vanzelf over. Hij wordt erger als je gaat groeien. In de puberteit heb je vaak een groeispurt. Dan moet de scoliose nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Na de ontdekking van de scoliose is oefentherapie een bewezen hulp bij het tegenhouden of zelf verminderen van de scoliose. Een Brace wordt regelmatig gelijk met de oefentherapie behandeling voorgeschreven. In ernstige gevallen, wordt overgegaan tot een operatie.

Schroth behandeling: hoe ziet dat er uit?

Voor de Scoliose wordt met het Schroth Best Practice Program gewerkt. . Jaap de Leve heeft op 14 oktober 2015 na een intensieve cursus op de St. Maartenskliniek, dit B-certificaat van Dr. Weiss uitgereikt gekregen.
Hierbij worden houdingen en bewegingen aangeleerd, om tijdens activiteiten van het dagelijks leven (ADL) te doen. Daarnaast is er een intensief oefenprogramma dat eventueel samen met een Brace gedaan wordt. Je krijgt 3-Dimensionale oefeningen om je rug rechter te maken. Door een over-correctie verminder je de verdraaiing in je rug.

Verder leer je hoe je een gecorrigeerde houding

tijdens het staan, zitten, lopen en sporten kan toepassen. Dit alles vraagt van jou dat je elke dag oefeningen doet.


Er kan tevens met Medische Fitness apparatuur gewerkt worden.
Medical Taping wordt eventueel gedaan om doormiddel van een elastische tape een langdurige lichte prikkel te geven, een andere houding aan te nemen. Door dit op de praktijk en thuis te doen gaat de houding verbeteren.
Er is een inloopspreekuur voor kinderen met vermoedelijke houdingsproblemen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons. Dat met bij Jaap de leve of bij de collega van praktijk Cesar Zevenaar: Lilian Gardien.

Looppatroon verbetering:

Na een (video)analyse van het looppatroon en mogelijke oorzaken van een probleem te onderzoeken, kan er getraind worden op spierkracht, spierlengte en coördinatie. Dit kan gedaan worden met oefeningen en d.m.v. de loopband en Medische Fitness apparatuur. Voor thuis zijn er adviezen, oefeningen en de mogelijkheid van Medical Taping om zonder steeds iets te hoeven zeggen, een langdurige lichte prikkel aan de spieren te geven om anders te gaan lopen. Deze Taping wordt u aangeleerd.

Overgewicht, conditie en krachttraining:

De conditie en krachttraining geven we het liefst in twee- of drietallen. In een groepje wordt er stevig getraind èn plezier gemaakt. Deze training vindt twee maal per week plaats. Alleen dan gaat uw kind vooruit. Er is een multidisciplinair behandelprogramma voor te dikke kinderen: “door dik en dun”. Hieraan nemen ook kinderdietiste Marloes Alberts van Sensire en orthopedagoge Meike Manschot van “Zij aan Zij” deel. Het doel is om het kind en het gezin te begeleiden bij het vinden van een andere leefstijl. Dit programma maakt onderdeel uit van Zevenaar Fit dat door de gemeente Zevenaar wordt gecoördineerd. https://zevenaarfit.wordpress.com/

Schrijftraining:

Tijdens de schrijftraining wordt er specifiek aandacht gegeven aan de penvatting, de houding en de handmotoriek. Vaak wordt deze training gecombineerd met andere fijn-motorische oefeningen. Overleg met school over het consequent hanteren van de andere manier van schrijven is dan nodig. Dit kan eventueel d.m.v. picto’s. Er wordt tevens advies gegeven over eventuele aanschaf van speciale pennen met een andere grip. Jaap de Leve is op dit onderwerp afgestudeerd voor zijn Master kinderfysiotherapie.

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK):

Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak kunnen kinderen net zo dwars zitten als klachten waar wel een oorzaak voor gevonden is. De aanpak van de klachten, is echter anders. Vaak moet er aangepast getraind worden. Samenwerking en goed overleg met de verwijzend arts geeft de zekerheid dat uw kind goed behandeld wordt. Met een goede opbouw van de training volgens het principe van Graduated Activity is er de meeste kans op verbetering. De rol van het gezin om het kind mee te nemen in een andere manier van bewegen is hierbij belangrijk.

Medische Hypnose

Een aantal kinderen kunnen ook behandeld worden met Medische hypnose. Dit gebeurt vaak op verwijzing van de kinderarts of de kinderpsycholoog. U kunt deze behandelmethode natuurlijk ook zelf vragen. Ingrid van der Schoot en Jaap de Leve hebben de volledige opleiding voor deze behandelmethode gevolgd. Voor meer informatie zie Medische hypnose

Samenwerking andere disciplines

Wij vinden het belangrijk dat er afstemming plaatsvindt tussen allen die zich met het kind bezighouden. Indien nodig nemen wij contact op met de huisarts, kinderarts, kinderpsycholoog, orthopedagoog en de school. Dit doen wij na overleg met de ouders. Ook met de logopedist, diëtist, kindercoaches, GGnet en Bureau Jeugdzorg liggen er goede kontakten. In dit kader nemen hij ook deel aan overlegstructuren met diverse disciplines in de regio.

Op onze locatie zijn Orthopedagogische praktijk “Zij aan Zij”, “Cesar Zevenaar”, Logopedie “Berndsen en Florian” en Kinderdietiste “Sensire” werkzaam. Met elkaar hebben we een intensief samenwerkingsverband.

Anneke Wisman

BIG registratie: 79917488004

Anneke Wisman is kinderfysiotherapeut. In 2017 heeft zij de masteropleiding Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht afgerond en daarnaast heeft ze meerdere cursussen gevolgd. Anneke behandelt kinderen van 0-18 jaar met fijn- en grofmotorische problemen en orthopedische klachten. 

 

Ingrid van der Schoot

BIG registratie: 19034963004

Ingrid van der Schoot neemt de kleintjes(van 0 – 2 jaar) onder haar hoede en zij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met poep- en plasproblemen zie ook: kinderbekkenfysiotherapie. Ingrid heeft de cursus Sensomotoriek Broomans, NDT-kinderen opleiding, de kinderbekkenfysiotherapie opleiding Breda MOB IV, opleiding beoordeling bekkenbodemfunctie en disfuncties bij kinderen SOMT, en heeft diverse cursussen gevolgd om patiënten met oncologie gericht te begeleiden. Tevens heeft zij de opleiding Medische Hypnose gevolgd. Zij is lid van de landelijke werkgroep kinderbekkenfysiotherapie en van de urotherapie vereniging. Ingrid van der Schoot heeft nauwe contacten met het TIKA team van Rijnstate Arnhem. Dit is een multidisciplinair kinderteam voor plas en poepproblemen.

Jaap de Leve

BIG registratie: 59034342504

Jaap de Leve heeft de zorg voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met de behandeling van kinderen. Hij heeft hiervoor specifieke opleidingen gevolgd; Sensomotoriek cursussen, Sensorische Integratie, Schrijfvaardigheidstraining (Lindenman), Visuele therapie, Movement-ABC, Kracht- en conditietraining bij kinderen, Master Opleiding Kinderfysiotherapie Avans+, Plagiocephalometrie, Medische Hypnose, Medical Taping Concept en het Schroth Best Practice Program.
Jaap de Leve is geregistreerd Kinderfysiotherapeut, Master Paediatrical Physical Therapy en staat als zodanig in het kwaliteitsregister van het KNGF.
Jaap is ook als geregistreerd acupuncturist werkzaam (lid NVA).

Wij houden ons aan de wettelijke privacyregels: Viafysio_privacy_policy_v1.1

Contactinformatie:
Tel: 0316-200050
Mob.: 06-13768090 / 06-42577458
Email: delevevdschoot@gmail
Website: www.viafysio.nl